Jaké zákony v účetnictví je potřeba znát při vedení firmy

Jaké zákony v účetnictví je potřeba znát při vedení firmy  

Bezchybně vedené účetnictví je jedním z klíčových bodů pro úspěšný chod firmy. Díky němu máte vždy jasný přehled o výdajích a výnosech společnosti, o personální a mzdové agendě a nikdy nezmeškáte řádný termín odevzdání daňového přiznání, kontrolního hlášení, přehledů a dalších náležitostí, které stát po podnikatelích a společnostech vyžaduje. Bez ohledu na to, jestli máte svoje účetní oddělení nebo outsourcujete povinnosti na externí účetní firmu, je potřeba se řídit zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy. Jaké jsou ty nejdůležitější?

Zákony, vyhlášky a standardy

Účetnictví je díky řadě neustále se měnících zákonů, vyhlášek a dalších právních povinností poměrně komplikovaný obor. Situaci neusnadňuje ani to, že účetnictví je spojené s řadou daňových oblastí, jako je například zákon o dani z příjmů, DPH a další daňové zákony. 

Najmout si externí účetní společnost je tak pro řadu podnikatelů a OSVČ jedno z nejlepších řešení. Účetní se v rámci svého kariérního růstu sami vzdělávají v oboru a sledují aktuální novinky a změny. Vy tak nemusíte ztrácet čas a peníze něčím, co není vaše parketa, ale naopak se můžete plně věnovat svému byznysu.

TIP: Váháte, zda oslovit externí účetní firmu? Přečtěte si, jaké má externí účetnictví úskalí a výhody.

Ve společnosti EUROPA Unigue Consulting Service (EUCS) se věnujeme vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personalistiky, zařídíme pro vás zastupování na úřadech a při kontrolách, pomůžeme se založením společnosti a vyřídíme pro vás i další služby, jako jsou platby, správa závazků nebo pohledávek. To vše v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy. Víme, jaké jsou ty nejdůležitější.

Zákon o účetnictví

Pro každého účetního nebo účetní je závazný zákon o účetnictví, který určuje, jakým způsobem má být účetnictví vedeno a v jakém rozsahu. V konkrétním znění: „Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.“ (Zdroj financnisprava.cz).

V zákonu je pak jasně stanoveno, jaké jsou základní principy účetnictví a jaké metody k vedení účetnictví využívat. Dále zákon také definuje řadu základních účetních pojmů, upravuje podobu účetních dokladů, knih, zápisů a pravidla pro jejich tvorbu. Součástí zákona je také popis dalších úkonů, jako jsou uzávěrky, oceňování, inventarizace a další.

V zákoně se určují základní zásady účetnictví, mezi které patří především to, aby bylo transparentní, poctivé a přehledné do takové míry, aby měl podnikatel nebo jiný subjekt možnost činit na základě aktuální finanční situace další ekonomická rozhodnutí. Účetnictví musí být věrné (odpovídat skutečnému stavu) a poctivé (účetní metody věrnost přesně zobrazují).

Vyhláška k zákonu o účetnictví

Vyhláška k zákonu o účetnictví je de facto rozšířením samotného zákona. Je v ní podrobněji specifikováno, jak probíhá sestavování účetní uzávěrky a její rozsah. Definuje také, jak mají být označena aktiva a pasiva ve výkazech, finanční cashflow nebo jak se mají vést údaje o kapitálu společnosti.

TIP: Potřebujete pomoci s vedením účetnictví nebo poradit s platnou legislativou? Kontaktujte nás a naši specialisté se vám budou věnovat.

V této vyhlášce najdou účetní informace o tom, jaké účetní metody jsou správné a legální. V této oblasti se jedná o problematiku oceňování majetku, včetně zásob nebo cenných papírů, určení nákladů a dalších náležitostí. Vyhlášky se liší podle typu společnosti nebo subjektu – jiná vyhláška platí pro podnikatele a jiné pro banky, pojišťovny, neziskové organizace apod.

Další pravidla pro vedení účetnictví

S vedením účetnictví jsou spojené další regule, vyhlášky a nařízení. Jedním z nich jsou České účetní standardy (ČÚS). Ty primárně upravují postupy při vyúčtování tak, aby se vždy jednalo o standardizovaný proces a uzávěrky mohly být srovnatelné. Celkově jich je 23.

Interpretace národní účetní rady se – jak už je z názvu patrné – zabývá interpretací zákona o účetnictví a dalších předpisů, jejichž znění není zcela jednoznačné a může mít více výkladů. Jedná se o nezávislou organizaci, která může vydávat doporučení k řešení sporných případů, ale nejedná se o právně závazné rozhodnutí. Mezi její členy patří například NÚR patří Komora auditorů, Komora daňových poradců, Svaz účetních a další.

Se zákonem o účetnictví jsou spojené také další zákony a mezi nejběžnější patří zákon o daních z příjmů. Účetnictví je úzce navázáno určení stavu hospodaření, na jehož základě se pak vypočítává základ daně i její samotná výše. Zákon o účetnictví je ale spojený s mnoha dalšími právními předpisy a zákony.