Novinky v účetnictví pro rok 2024

Novinky v účetnictví pro rok 2024 - moderní trendy a technologické inovace

Novinky v účetnictví pro rok 2024: Moderní trendy a technologické inovace

Rok 2024 nám přináší řadu novinek a inovací v oblasti účetnictví, které mění způsob, jakým firmy vedou své účetní záznamy a plánují svůj finanční růst. Od pokročilých technologických nástrojů po změny v legislativě. Řada těchto novinek bude formovat novou éru v oblasti účetnictví. Co nás tedy v roce 2024 čeká?

Digitalizace dokumentů

S rostoucím důrazem na udržitelnost a snižování papírové stopy, firmy přecházejí k plně digitálnímu zpracování faktur a dalších účetních dokumentů. Moderní skenery a aplikace pro správu dokumentů usnadňují digitalizaci a archivaci všech potřebných informací.

Cloudové účetnictví

Více firem se přesouvá do cloudu pro ukládání a správu účetních dat. To umožňuje přístup k účetním informacím odkudkoliv a kdykoliv, což zvyšuje efektivitu práce. Cloudové účetnictví nabízí také lepší zabezpečení dat a možnosti automatického zálohování.

TIP: Co je to cloudové účetnictví? Cloudové účetnictví je moderní přístup k vedení účetnictví, kde jsou účetní data uložena, spravována a zpracovávána v cloudu, což je internetová síť serverů. Namísto tradičního přístupu, kdy jsou účetní programy nainstalovány a provozovány na lokálním počítači nebo serveru, se při cloudovém účetnictví všechny účetní operace provádějí online pomocí specializovaných cloudových účetních softwarů a všechna data jsou k dispozici všude, kde je připojení k internetu.

Automatizace a umělá Inteligence

Automatizace účetních procesů pomocí umělé inteligence (UI) a strojového učení (ML) snižuje chyby a zvyšuje rychlost zpracování dat. Chatboti a virtuální asistenti mohou odpovídat na běžné dotazy týkající se účetnictví a usnadnit komunikaci s klienty.

Umělá inteligence (UI) má v oblasti účetnictví stále větší vliv přinášející inovace, efektivitu a možnosti automatizace. V účetnictví nachází umělá inteligence své uplatnění konkrétně:

 • Automatizace datové extrakce: UI může automaticky extrahovat potřebné informace z faktur, účtů a dalších dokumentů. Tím se urychlí proces vkládání dat a sníží se riziko lidských chyb.
 • Rozpoznávání obrazu a OCR: Technologie rozpoznávání obrazu (OCR) umožňuje UI převádět tištěné nebo psané texty z obrázků a skenů do digitální podoby. To usnadňuje zpracování faktur a dalších dokumentů.
 • Automatické řízení výjimek: UI může identifikovat a spravovat výjimky v účetních procesech, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problémů.
 • Kategorizace transakcí: UI může automaticky přiřazovat kategorie transakcím na základě vzorů a historie. To usnadňuje sledování nákladů a správu rozpočtů.
 • Prediktivní analýza: UI může analyzovat historická data a identifikovat trendy a vzory, což umožňuje predikovat budoucí vývoj a podporuje to strategické rozhodování.
 • Chatboti pro zákaznický servis: Chatboti s UI jsou nasazováni pro zákaznický servis, kde mohou odpovídat na běžné dotazy týkající se účetnictví, fakturace a dalších témat.
 • Automatické vytváření závěrek: UI může asistovat při vytváření finančních závěrek a reportů, což šetří čas a snižuje riziko chyb ve finančních hlášeních.
 • Detekce podvodu a bezpečnost: UI může sledovat transakce a detekovat neobvyklé vzory, což pomáhá včas odhalit možné podvody nebo bezpečnostní incidenty.
 • Personalizované doporučení: Na základě analýzy chování a preferencí může UI poskytovat personalizovaná doporučení pro optimalizaci finančních procesů.
 • Robotický procesní automat (RPA): RPA využívá UI k automatizaci opakujících se úkolů, jako je vytváření faktur, zpracování plateb nebo aktualizace účtů.

Elektronická daňová evidence

Některé jurisdikce zavádějí elektronickou daňovou evidenci, což vyžaduje, aby firmy ukládaly a sdílely data s daňovými orgány v elektronické podobě. Díky tomu se zjednodušují procesy kontroly a snižuje se riziko daňových podvodů.

V případě, že nechcete ztrácet čas tím, že se budete snažit proniknou do novinek v účetnictví v roce 2024, vyplatí se investice do kvalitní účetní, která vám ušetří čas i peníze. 

Integrace s platebními branami

Účetní systémy stále více integrují platební brány, což umožňuje firmám přijímat platby přímo z účetních systémů. To usnadňuje sledování finančních toků a zvyšuje rychlost transakcí. Pro chytré telefony pak existuje řada specifických aplikací, kde můžete provádět a potvrzovat platby pomocí biometrických údajů, klíčů a dalších hesel. 

Blockchain v účetnictví

Blockchainová technologie nabízí transparentní a nesporný záznam transakcí. Mnoho firem začíná využívat blockchain pro zajištění integrity účetních záznamů a zvýšení důvěryhodnosti účetnictví.

TIP: Co je to blockchain? Blockchain je decentralizovaný a distribuovaný systém, který slouží k záznamu transakcí a zajišťuje transparentnost, bezpečnost a integritu dat. Tento koncept byl původně navržen jako základní technologie pro kryptoměnu Bitcoin, ale od té doby byl rozšířen a nachází uplatnění v různých odvětvích a oblastech.

Změny v regulacích

Očekávají se změny v regulačním prostředí, které ovlivní standardy účetnictví. Firmy by měly sledovat nové předpisy a přizpůsobit své účetní postupy, aby splnily nové požadavky. Vláda představila konsolidační balíček, který by mohl pomoci snížit státní dluh. Konkrétně se jedná:

 • Daň z příjmů fyzických osob – zvýšení korporátní sazby daně, limitace daňových odpisů, zrušení tichého vína jako daru a možnost nedanit nerealizované kurzové rozdíly
 • Daň z přidané hodnoty – zavedení tří sazeb DPH, nulová sazba na knihy
 • Odvody a daň z příjmů fyzických osob – zrušení školkovného a slevy na studenty, omezení slevy na dani na partnera, nová hranice příjmů, osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílu, snížení limitu pro osvobození výhry z loterie nebo tomboly
 • OSVČ – navýšení sazby nemocenského pojistného a vyměřovacího základu
 • Zaměstnanci – zavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy, omezení nepeněžních benefitů, úprava využívání služebních aut pro osobní účely, zrušení příspěvků na odborové organizace, zrušení osvobození od daně

Novinky v účetnictví pro rok 2024 ukazují na neustálý posun směrem k moderním technologiím a efektivnějšímu využívání dat, což je v moderní době způsob, jak nejefektivněji evidovat podnikatelskou činnost. Firmy, které přijímají tyto trendy, budou lépe vybaveny k tomu, aby se přizpůsobily rychle se měnícímu obchodnímu prostředí a dosáhly úspěchu v digitalizovaném světě účetnictví.

Potřebujete poradit s vedením účetnictví nebo personalistikou? Kontaktujte nás a naši zkušení odborníci vám ochotně zodpoví všechny vaše dotazy.