Rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem - účetnictví Plzeň

Rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem

Každá společnost, firma nebo OSVČ musí za určitých podmínek vést účetnictví a podávat daňové přiznání. Tato povinnost se nevztahuje na všechny subjekty a v některých případech stačí uplatňovat příjmy a výdaje paušálem nebo od roku 2021 platit paušální daň, ve které je zahrnuté zdravotní a sociální pojištění a 100 korun jako daň z příjmu. Díky paušální dani se nemusí podnikatel o nic starat, vést účetnictví, řešit daně nebo přiznání. Ostatní se buď musí spolehnout na své vlastní síly, nebo využít služeb účetního a daňového poradce. Podívejte se, jaký je mezi nimi rozdíl a co jednotlivé profese obnášejí.

Účetní a náplň jeho práce

Účetní, jak už název profese napovídá, se specializuje na vedení účetnictví. Stará se o komplexní vedení účetnictví v daném účetním období i v delším časovém horizontu s ohledem na platné zákony a aktuální právní předpisy. Výsledkem jeho práce by měl být přehledný a srozumitelný soubor dat, který poslouží jako podklady pro přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob. 

Účetní je buď na volné noze, nebo ho můžete zaměstnat jako stálého zaměstnance, případně využít služeb externí účetní firmy. Při výběru spolehlivého účetního se zaměřte na to, jak dlouho se v oboru pohybuje, jaké má vzdělání a projděte si také jeho reference. O zájmu o obor leccos prozradí také nejrůznější kurzy a certifikace. Například osvědčení „certifikovaný účetní“ nebo „účetní expert“ vám napoví, že účetní se neustále vzdělává, protože se jedná o poměrně náročné zkoušky, na které je potřeba se určitý čas připravovat.

Jak už bylo řečeno, účetní průběžně zpracovává podklady pro daňové přiznání. Zajímavé je, že účetní neodevzdává doklady pod svým jménem a není pod nimi ani podepsaný. To znamená, že z legálního hlediska nemá za výsledné daňové přiznání odpovědnost. Ta leží na bedrech daňového poradce, který svým kulatým razítkem a podpisem stvrzuje správnost všech údajů. Jakkoli jsou profese účetního a daňového poradce dvě různé věci, v lecčems se prolínají. Účetní se často orientují v náplni práce daňového poradce a naopak. 

TIP: Podívejte se, co vše obnáší práce účetní

Podobně jako účetní nenese faktickou zodpovědnost za zpracování daňového přiznání, nemusí si sjednávat pojištění odpovědnosti za škodu. Nicméně pokud je účetní na volné noze a pracuje pro klienty jako externista, určitě se vyplatí si pojištění odpovědnosti pro všechny případy uzavřít. Lidé nejsou neomylní a chyba se může stát. Nicméně v oblasti účetnictví a daní mohou takové chyby vyjít velmi draho, zvláště když se k tomu připojí nejrůznější pokuty a penále.

TIP: Víte, jaké jsou nejčastější chyby v účetnictví a jak je napravit?

Podle aktuálně platných zákonů v České republice si nemusejí účetní a účetní poradci sjednávat takzvané „pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám“. I v případě, že si účetní vyřídí pojištění odpovědnosti, neručí za chyby v daňovém přiznání. Z hlediska náplně své profese nemá totiž oprávnění ho zpracovávat.

V praxi ovšem bývá situace často odlišná. Účetní s desítkami let praxe mají často větší zkušenost a znalosti než daňový poradce na počátku kariéry. Firma nebo klient mohou účetního požádat, aby daňové přiznání vypracoval. V poslední instanci je to ale vždy daňový poradce, který musí dokument podepsat a nést za jejich správnost odpovědnost.

Účetnictví a daně jsou poměrně komplikované obory, u kterých se navíc pravidelně mění některé podmínky, doplňují se nařízení a směrnice nebo se mění legislativa zákona o účetnictví. Pokud nejste samostatná OSVČ nebo nevlastníte opravdu malou či rodinnou firmu, vyplatí se využít služeb účetního a hlavně daňového poradce. 

Jejich spolupráce funguje jako síto, které dokáže do velké míry eliminovat riziko chyb. Navíc spolu mohou účetní a daňový poradce konzultovat problematické a nejasné věci. Daňový poradce slouží navíc jako štít, když dojde k pochybení, protože je na to pojištěný. V případě, že daňové přiznání nezpracoval daňový poradce, odpovědnost nese samotná firma nebo společnost.

TIP: Nedaří se vám najít vhodného účetního? Kontaktujte nás a jeden z našich specialistů se o vedení účetnictví nebo daňové přiznání postará.

Daňový poradce a jeho práce

Daňový poradce je obvykle fyzická osoba, která je vedena jako daňový poradce na seznamu Komory daňových poradců České republika a poskytuje klientům nebo firmám odborné daňové poradenství. Řečí zákona je daňové poradenství: „poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb (dále jen daně), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí (dále jen daňové poradenství)“. (Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

Jedná se tedy o poměrně široké pole působnosti, jehož hlavním cílem je nejenom vypracování finální verze daňového přiznání, ale také odborné poradenství v oblasti daní. Dalším z úkolů daňového poradce je daňová optimalizace. To znamená vybalancovat výdaje a příjmy do té míry, aby klient platil co nejmenší daň z příjmů, opět samozřejmě v mezích zákona a platných právnických předpisů.

Aby mohl daňový poradce vykonávat svoji profesi, musí složit zkoušky na daňového poradce. Ty jsou velmi náročné a příprava na ně zabere spoustu času. Uvádí se, že při zkoušce uspěje pouze každý třetí kandidát. Poté, co úspěšně složí zkoušku, je zapsaný na seznam daňových poradců, který spravuje a zaštiťuje Komora daňových poradců České republiky. 

V hierarchii firmy zaujímá daňový poradce poměrně významné místo. Jeho hlavním úkolem je chránit zájmy a práva svých klientů a udělat vše, co je v jeho očích pro klienta prospěšné. Samozřejmě v mezích zákona. Daňový poradce a firemní právník jsou dva klíčoví lidé, když se firma dostane do nějakých problémů. Na druhou stranu nese daňový poradce velkou míru zodpovědnosti, především za škody, které firmě způsobil. Typicky se jedná o zjištění pochybení při daňové kontrole a následné doplácení daně nebo penále. 

Proto se také daňovým poradcům vyplatí pojistit se na odpovědnost za škodu. Vyplatit se možná není správný termín, protože daňový poradci mají povinnost před zahájením své praxe uzavřít smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Vzhledem k tomu, že škody, které se mohou vyšplhat do miliónů korun, nejsou ničím nezvyklým, pojištění je sice nákladné, ale pokryje případnou náhradu škody. Pojištění je možné uzavřít individuálně u jakékoli pojišťovny nebo využít rámcové pojištění, které poskytuje Komora daňových poradců ČR. 

K chybě nemusí vždy dojít na straně daňového poradce, který vzniku škody nedokázal zabránit. Pak může být odpovědnosti zbaven. V praxi se jedná o velmi ojedinělé případy, které se velmi těžko prokazují. Většinou už se jedná o závažnou trestnou činnost, jako je manipulace s doklady nebo jejich falšování třetí osobou.   

Máte otázky ohledně účetnictví nebo daňového poradenství? Kontaktujte nás a tým EUROPA Unique Consulting Service vám poskytne prostor starat se jen o vaše podnikání.