Co vše obnáší práce účetní

Co vše obnáší práce účetní

Obecně panuje představa, že účetní má na starosti finanční stránku chodu firmy. Eviduje náklady, výdaje a příjmy, připravuje podklady pro daňové přiznání a celkově má přehled o ekonomické situaci společnosti nebo OSVČ. Ve skutečnosti se ale účetní musejí často postarat o mnohem více věcí, než je systém účetnictví firmy, živnostníka nebo společnosti. V mnoha případech se pod pracovní pozicí účetní skrývá více funkcí, než by se na první pohled mohlo zdát. Připravili jsme pro vás přehled, co obnáší pozice účetních, jaké jsou jejich povinnosti, jaké musejí mít vzdělání a jaké další úkoly na ně při jejich práci čekají.

Náplň práce účetní

Účetnictví je poměrně specifický obor, který je natolik široký, že zahrnuje řadu pozic specializovaných na nejrůznější oblasti účetnictví. Není také neobvyklé, že pozice účetní je kombinovaná i s dalšími činnostmi. Obor účetnictví je úzce napojený na personalistiku nebo marketing a v menších firmách může účetní zastávat také pozici asistentů nebo sekretářek. Kromě toho se obor účetnictví klasicky dělí na několik specifických kvalifikací:

 • hlavní účetní
 • běžná účetní
 • mzdová účetní
 • daňový poradce / specialista

Vedle dalších pracovních úkolů je ale hlavním posláním účetního starat se o účetní systém firmy, společnosti nebo OSVČ. Každodenní činností je vedení daňové evidence, mzdové agendy, katalogizování a uschovávání dokladů, fakturace, podávání daňového přiznání a přehledů, kontrola účetních jednotek a případný dohled nad inventurou. Obvykle je zvykem, že v menších firmách zastává účetní více pozic, a ve větších je více účetních, kteří se specializují na specifický okruh činností.  

TIP: Podívejte se, jaké jsou výhody externí účetní firmy a proč si zvolit její služby. 

Hlavní účetní vede tým svých kolegů a zodpovídá za jejich práci. To znamená, že na této pozici máte povinnost kontrolovat správnost účetních operací vašich podřízených v rámci daňové evidence i účetnictví, správně vystavených faktur, založení pokladních a bankovních dokladů a další náležitosti. Vaší zodpovědností je také celková účetní uzávěrka.

Běžná účetní je v podstatě juniorní pozice, na které se zaměstnanec věnuje základnímu účetnictví a plní úkoly zadané nadřízeným. Jeho hlavní náplní práce je výpomoc výše postaveným zaměstnancům, kteří ho v rámci zadaných úkolů školí tak, aby se mohl přesunout na seniornější pozici a vykonávat zadanou práci samostatně.

Mzdová účetní se primárně stará o mzdové účetnictví. Náplň práce na této pozici spočívá ve správě a evidenci mzdových listů, v péči o systém odměn zaměstnanců a evidenci dovolených, mateřských nebo nemocenských dávek. Součástí je také vytváření pracovních smluv nebo dohod a jejich evidence. Pozice mzdové účetní je často propojená s personalistikou, kdy se zaměstnanec kromě mezd stará také o nábor nových zaměstnanců a jejich školení.

Daňový poradce nebo také daňový specialista se věnuje především všem aspektům účetnictví, které se nějakým způsobem dotýkají oblasti daní. Do této oblasti patří nejčastěji:

 • daň z příjmu fyzických a právnických osob
 • DPH
 • spotřební daň
 • majetková daň
 • silniční daň
 • selektivní daň

Druhů daní je mnohem více a podle zákona o účetnictví se dělí na přímé a nepřímé a poměrně často v nich dochází k nejrůznějším modifikacím a změnám. Daňový poradce tak musí mít přehled o aktuálních předpisech a vyhláškách, aby dodržel všechny náležitosti nařízené zákonem. 

TIP: Nevíte, jak správně vést daňovou evidenci? Kontaktujte nás a my vám poradíme nebo převezmeme vedení evidence za vaši firmu.

Co by měla umět účetní?

Na pozici účetní není požadováno specifické vzdělání, jakkoli vystudovaná střední či vysoká škola s ekonomickým zaměřením je jednoznačně výhodou. Nicméně profesi účetní může vykonávat kdokoli s výučním litem nebo maturitou a certifikátem o absolvování rekvalifikačního kurzu v dané oblasti. Rekvalifikační kurz účetnictví si můžete zaplatit sami a při splnění daných podmínek ho proplácí také úřad práce.

Nejdůležitější součástí práce účetního je ochota a chuť se neustále vzdělávat, protože zákony se v tomto oboru neustále mění a je potřeba mít dokonalý přehled o aktuální situaci. Tuto práci tak díky tomu může vykonávat i úplný začátečník, který nemá na pozici účetního žádné zkušenosti, ale dokáže sledovat současné trendy. U účetních jsou nejdůležitější takzvané soft skills (měkké schopnosti / osobnostní předpoklady). Mezi nejvyhledávanější vlastnosti patří:

 • Komunikativnost – účetní je denně v kontaktu s klienty, zaměstnavatelem nebo svými podřízenými. Je proto nutné, aby uměl s lidmi srozumitelně komunikovat a předávat jim informace. Zároveň by také měl být schopen vysvětlit problematiku účetnictví i lidem, kteří o něm nic nevědí, ale ke svému podnikání ho potřebují.
 • Pečlivost a organizovanost – práce účetní ze své podstaty vyžaduje organizaci a pořádek. Všechny doklady musí být na svém místě, snadno a rychle dohádatelné. Všechna čísla a podklady je nutné vždy pečlivě zpracovat a ještě pečlivěji překontrolovat. Pokud je vám bližší chaos a nepořádek, pak profese účetní nebude nejspíš pro vás ta pravá.
 • Práce na PC – jakkoli není nikde určeno, že by se nemohlo vést účetnictví v papírové podobě, ale většina účetních v současnosti preferuje účetnické programy. Účetní by je měl znát, podobně jako by měl být schopen alespoň na uživatelské úrovni ovládat programy, jako je Excel, Word, a dobře se orientovat na internetu. Na škodu není také schopnost psát všemi deseti. 

TIP: Máte jednoduché účetnictví a nepotřebujete účetní? Přečtěte si, jak správně vést daňovou evidenci

Odborné dovednosti účetní

Jakkoli může vykonávat práci účetní každý, kdo má požadované vzdělání nebo certifikaci z rekvalifikačního kurzu, existuje několik odborných znalostí a dovedností, které jsou pro kvalitní výkon tohoto povolání klíčové. Účetní by se měli pravidelně vzdělávat ve svém oboru a zároveň také být schopní aplikovat teoretické znalosti v praxi. Jedná se o kombinaci odborných dovedností, znalostí, obecných dovedností, digitální kompetence a výše zmiňovaných soft skills. 

Základem práce účetní je vyplňování nejrůznějších formulářů a hlášení a s tím spojené znalosti aktuální legislativy. Dále vedení účetnictví, pokladních knih a inventáře majetku. Nezbytné je účtování, sestavování uzávěrek, provádění kontrol a zpracování objednávek, kupních smluv, nabídek a podobně.

Kromě toho zahrnuje práce účetního mnoho dalších úkonů. Pokud se chcete naplno věnovat svému podnikání a nezatěžovat se administrativou spojenou s vedením účetnictví, obraťte se na nás. Tým EUROPA Unique Consulting Service se o váš byznys postará.