Finanční analýza

Finanční analýza – klíč k úspěchu ve světě podnikání

Pokud chcete, aby váš byznys úspěšně vzkvétal a měli jste vše pod kontrolou, je praktické mít dobrý přehled o svých financích a hospodaření, ať už jste velký podnik nebo začínající start-up. Finanční analýza je téměř nezbytný nástroj pro každou firmu, která chce dosáhnout úspěchu ve světě podnikání. Bez dobrého porozumění svým finančním číslům, lze jen těžko učinit správná rozhodnutí, a hlavně dosáhnout finanční stability. Pojďte se s našimi zkušenými specialisty na účetnictví podívat na základy finanční analýzy a zjistěte, jak můžete pomoci vaší firmě růst a prosperovat.

Co je finanční analýza?

Finanční analýza je proces vyhodnocování finančních výkazů a dalších dat tak, abyste měli přehled o finančním zdraví a výkonnosti firmy. Tato analýza poskytuje důležité informace pro management, investory, věřitele a další zainteresované strany, a umožňuje jim učinit informovaná rozhodnutí.
Finanční analýza se obvykle zaměřuje na tři hlavní oblasti. Jedná se o bilanci, výkazy zisků a ztrát a cash flow.

Bilance: Bilanční analýza zkoumá, jaké má firma aktiva (tedy co vlastní) a pasiva (tedy co dluží) v určitém časovém období. Tato analýza poskytuje také cenné informace o finančním postavení firmy.

Výkazy zisku a ztráty: Tato část analýzy zkoumá příjmy, náklady a zisky firmy. Díky ní si snadno uděláte přehled o tom, jak firma generuje zisk a jaké jsou její náklady. Pak budete moci učinit na základě konkrétních dat rozhodnutí, kde můžete vydělávat více a kde naopak ušetřit.

Cash Flow: Cash flow nebo také tok hotovosti se zaměřuje na to, jak firma generuje a využívá reálně peníze. Zároveň se jedná o klíčový ukazatel likvidity firmy, což znamená, jaká je vaše míra schopnosti v požadovaném čase splnit všechny své finanční závazky. 

TIP: Máte pocit, že na finanční analýzu sami nestačíte? Podívejte se na 5 důvodů, proč si vybrat externí účetní firmu.

Proč je finanční analýza důležitá?

Finanční analýza je důležitá z několika důvodů. V první řadě vám usnadní rozhodování o budoucím směřování vašeho byznysu. Díky tomu se může jednotlivec, případně menší skupina v případě malých podniků a start-upů, nebo management a vedení větších firem rozhodovat na základě informací o finanční situaci. S tím souvisí velmi důležité kroky, jako je plánování investic, strategická rozhodnutí o budoucích krocích a řízení růstu firmy.

U finanční analýzy se ale nejedná jen o interní procesy, ale také o komunikaci firmy s okolním světem. Pokud máte investory nebo věřitele, finanční analýza je pro ně cenným nástrojem, jak vyhodnotit riziko a výnosnosti svých investic. Pomáhá jim se rozhodnout, zda je vaše firma dobrým místem pro investice nebo půjčky, případně jestli se do ní vyplatí investovat. 

Správně a pečlivě vedené účetnictví a následná finanční analýza vám pomohou zvýšit prodeje nebo pozvednout hodnotu vaší firmy na trhu. S tím je také úzce spojená transparentnost podnikání. Finanční analýza poskytuje transparentnost při náhledu do finančních operací firmy. To může být důležité pro důvěru zákazníků, partnerů a akcionářů.

V neposlední řadě je finanční analýza důležitá pro takzvaný benchmarking. Jedná se o kontinuální proces srovnání produktů, hodnocení jejich kvality a oblíbenosti u zákazníků, který vyvinula firma Xerox Corporation na počátku 80. let 20. století. Díky benchmarkingu můžete porovnávat své výsledky nejen s konkurencí, ale také se standardy v oboru, ve kterém podnikáte. To vám umožní objevit silné a slabé stránky vašich služeb nebo produktů a zaměřit se na oblasti, které potřebují zlepšit. Budete také vědět, jak nejefektivněji evidovat podnikatelskou činnost

Jak provádět finanční analýzu?

Finanční analýza je v podstatě statistický obor, takže prvním krokem je logicky sběr dat. Začněte u finančních údajů, jako jsou výkazy zisku a ztrát, bilance a cash flow statementu. Zajistěte, že máte data za dostatečné časové období, abyste mohli pozorovat trendy. V tomto ohledu je potřeba mít trpělivost a myslet na dlouhodobé cíle. 

TIP: Chcete se soustředit jen na rozvoj svého byznysu? Investice do kvalitní účetní ušetří čas i peníze.

Až budete mít dostatek dat, která se mohou porovnávat, čeká vás druhý krok, kterým jsou výpočty a ukazatele. Vytvořte různé finanční ukazatele, jako jsou poměrové ukazatele likvidity, rentability a zadluženosti. Tyto ukazatele vám poskytnou důležité informace o výkonnosti firmy. Následně interpretujte výsledky analýzy a pokuste se porozumět tomu, co říkají o finančním zdraví firmy. Zkoumejte změny v čase a srovnávejte s konkurencí. Na základě výsledků všech těchto kroků analýzy můžete udělat nejrůznější rozhodnutí, jako je plánování rozpočtu, změna strategie nebo úprava obchodního modelu.

Finanční analýza je klíčem k úspěchu ve světě podnikání. Bez dobrého porozumění finančním číslům firmy je obtížné dosáhnout růstu a prosperity. Investujte čas a úsilí do provádění pravidelné finanční analýzy a využijte ji jako nástroj pro strategické rozhodování a dosažení finanční stability vaší firmy. Čas strávený nad financemi a daty se vám ve vašem podnikání bohatě odmění.

Pamatujte, že finanční analýza není pouze pro velké korporace. I malé firmy a start-upy mohou získat výhody z lepšího porozumění svým finančním číslům. V přechodném období může spolupráce s finančním poradcem nebo účetním odborníkem pomoci provést efektivní finanční analýzu a dosáhnout úspěchu ve světě podnikání.

TIP: Pokud nejsou čísla vaším koníčkem, obraťte se na naše služby EUCS a my vám ochotně poradíme nebo za vás finanční analýzu zpracujeme. 

Potřebujete poradit s vedením účetnictví nebo personalistikou? Kontaktujte nás a naši zkušení odborníci vám ochotně zodpoví všechny vaše dotazy.